Begrafenisonderneming

Verlies en afscheid zijn onlosmakelijk aan ieder mensenleven verbonden. Dit is niet altijd even makkelijk en bij het overlijden van een dierbare komt dan ook veel kijken. Dan is het fijn dat u hierbij wordt bijgestaan door mij als uitvaartbegeleider die:

  • U ontzorgt en helpt om van het laatste afscheid een warm en persoonlijk samenzijn te maken;
  • Persoonlijk contact voorop stelt, rustig de tijd neemt en oprechte aandacht voor u heeft;
  • Met hart en ziel werkt;
  • U altijd kunt bellen, ongeacht of en waar u verzekerd bent;
  • Lokaal geworteld is, de gebruiken en de mensen in de regio kent;
  • De mogelijkheid tot nazorg kan bieden door u te helpen met de financiële en administratieve afwikkeling.

Na het overlijden van een dierbare overheersen diverse emoties. Uw verdriet kan ik niet wegnemen, ik kan u wel tot steun zijn, helpen en ontzorgen bij het vele wat er op u afkomt.

Na het overlijden
Nadat een arts is geweest, kunt u mij bellen via (06) 470 390 95, ook als u elders verzekerd bent. Ik ben dag en nacht telefonisch bereikbaar voor u. Samen stemmen we af wanneer u wenst dat ik langskom. Tijdens dit bezoek bied ik u een luisterend oor, neem rustig de tijd en stem met u af wat nodig en gewenst is. Niet alles hoeft direct besproken en besloten te worden. In de dagen na het overlijden bespreek ik met u stap voor stap alles wat moet, mag, maar vooral kán rondom het afscheid van uw dierbare.

Ontzorgt bij afscheid, uitvaart én daarna
Van A tot Z begeleid ik u persoonlijk. Dit kan ook al voorafgaand aan een overlijden. Tijdens een intakegesprek kan ik u alles vertellen over de vele mogelijkheden en de hulp die ik u kan bieden. Daarnaast kunt u desgewenst uw wensen met betrekking tot het afscheid en de uitvaart met mij bespreken en vastleggen. Na het overlijden ontzorg en help ik naasten met vele praktische zaken. Daarbij werk ik samen met een team van ervaren professionals. Hierdoor ontstaat er voor de naasten meer tijd en ruimte om afscheid te nemen. Ik help u bij het regelen en verzorgen van de uitvaart. Een paar weken na de uitvaart bezoek ik u nog eens. Naast dat ik geïnteresseerd ben in uw beleving, kan ik u nazorg bieden. Indien u hier behoefte aan heeft, kan ik u helpen met de financiële en administratieve afwikkeling na het overlijden en de uitvaart van uw dierbare.

Tarieven
Voor mijn dienstverlening betaalt u een vast aannamebedrag, gebaseerd op het aantal uren dat ik gemiddeld besteed aan het verzorgen van een uitvaart. Daarnaast werk ik samen met een aantal ervaren en betrouwbare professionals. De kosten van de door u gekozen producten en verleende diensten door andere partijen treft u gespecificeerd op uw kostenoverzicht en uitvaartfactuur aan.

Ingrid Berns Uitvaart- & Nazorg

  • Zorg met hart en ziel Zorg met hart en ziel
  • Betrouwbare partnerbedrijven Betrouwbare partnerbedrijven
  • Nazorg Nazorg
  • Persoonlijk, rust en aandacht Persoonlijk, rust en aandacht