Begrafenis

Voor naasten kan het prettig zijn om na het overlijden van een dierbare een fysieke plek te kunnen bezoeken. Bezig zijn met de verzorging van een graf kan troost bieden en de gevoelsmatige band met de overledene tastbaar maken. 

Ook bij een begrafenis heeft u veel keuzes. Te denken valt aan de locatie en inhoud van de afscheidsbijeenkomst, begraafplaats, soort graf, dragers, de ceremonie bij het graf en een grafmonument.

Begrafenis & -plechtigheid
De plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis kan in een kerk of elders plaatsvinden, zoals beschreven onder "Afscheidsbijeenkomst".
De daadwerkelijke begrafenis vindt daarna plaats.

Keuze begraafplaats
De keuze voor een begraafplaats is vrij. U kunt kiezen voor een:

 • gemeentelijke begraafplaats (beheerd door de gemeente)
 • bijzondere begraafplaats (beheerd door een kerk of stichting)
 • natuurbegraafplaats (op een zelf gekozen plek in een mooie natuurlijke omgeving)
 • algemeen graf (gedeeld graf)
 • eigen/particulier graf (familiegraf)
 • kindergraf (tot 12 jaar)
 • bovengronds graf (in muur, wand, galerij)
 • keldergraf (in betonnen kelder)
 • urnbegraving (na crematie kan urn begraven worden op natuurbegraafplaats).

 

<h1>Begrafenis</h1>
<h1>Begrafenis</h1>

Kosten begraafplaats
De kosten van een begrafenis en graf verschillen sterk per locatie en begraafplaats. Daarnaast komen kosten voor onderhoud van het graf. 

Optie op graf
Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk een optie op een graf te nemen, een speciale plek die vooraf gereserveerd wordt. 

Grafmonument
Zowel op een algemeen graf als op een eigen graf kan een grafmonument worden geplaatst. Per begraafplaats kunnen hier voorwaarden aan verbonden zijn. Het grafmonument zoekt u op een later moment uit.

Ingrid Berns Uitvaart- & Nazorg

 • Zorg met hart en ziel Zorg met hart en ziel
 • Persoonlijk, rust en aandacht Persoonlijk, rust en aandacht
 • Lokaal geworteld Lokaal geworteld